Bezpečnosť a ETIKA v lukostreľbe

Luk je zbraň ( s náťahovou silou nad 34lbs už patria medzi mechanické zbrane kat. D podľa zákona o Zbraniach a strelive, a predaj týchto zbraní je možný iba osobám starším ako 18 rokov! ) , ktorá môže spôsobiť vážne zranenia. Preto je dôležité poznať bezpečnostné riziká a dodržiavať bezpečnostné pravidlá :

 1. Luk a šípy s príslušenstvom musia byť v bezchybnom stave ( žiadne praskliny na luku či šípoch, správne nasadená tetiva, správna výška tetivy, neskrútené ramená…) a správne nastavené
 2. Keď je založený šíp, NIKDY nemieriť s natiahnutým či nenatiahnutým lukom na inú osobu.
 3. NESTRIEĽAŤ, ak sa pohybuje za alebo v blízkosti terčov iná osoba.
 4. NIKDY nestrieľať šípy hore do vzduchu, VŽDY strieľať do terča.
 5. Uistiť sa, že šípy majú správnu dĺžku pre náťah lukostrelca.
 6. Neťahať luk viac , ako je jeho maximálna náťahová dĺžka luku.
 7. Strieľať je povolené len zo streleckej čiary.
 8. Činnosť na strelnici organizuje a riadi riadiaci streľby. Všetci prítomní sú povinní bezpodmienečne uposlúchnuť jeho nariadenia a pokyny.
 9. Bez povolenia riadiaceho streľby nie je možné vystreliť. Povolenie je realizované buď slovom STREĽBA alebo 2 písknutiami.
 10. Po odstrieľaní požadovaného počtu šípov alebo po docvičení na streleckej čiare je strelec povinný opustiť streleckú čiaru a odísť za čakaciu čiaru.
 11. Strelec si môže ísť vybrať šíp z terčovnice až po zaznení troch písknutí ,alebo po povele  – K TERČOM.
 12. K terčovniciam pre vytiahnutie šípov kráčať, neutekať.
 13. Pri vyťahovaní šípov je potrebné sa uistiť , že nikto nestojí v smere vyťahovaného šípu, hrozí nebezpečenstvo poranenia očí. Šípy vždy vyťahuje len jedna osoba.
 14. V záujme bezpečnosti , môže ktokoľvek a kedykoľvek zastaviť streľbu. V streľbe je možné pokračovať až po príslušnom povele riadiaceho streľby.
 15. Strelci sú povinní upozorniť riadiaceho streľby na akúkoľvek nebezpečnú situáciu , ktorá by mohla viesť k zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku.
 16. V prípade poruchy luku je strelec povinný odstúpiť zo streleckej čiary. Strieľať môže až po odstránení problému.
 17. Je zakázané strieľať z prázdneho luku.
 18. Je zakázané dotýkať sa cudzieho luku bez súhlasu majiteľa.
 19. Ak šíp vypadne zo základky , je potrebné vrátiť sa späť a šíp správne založiť.
 20. Je potrebné zložiť z krku retiazky, zopnúť dlhé vlasy.
 21. Karbónové /drevené šípy sa lámu. Na ich vytiahnutie z terčovnice sa používa vyťahovák.

Karbónové vlákna nie sú detekované rontgénom, v prípade že sa dostanú do krvného obehu!! Preto kontrole šípov treba venovať dostatočnú pozornosť. Pri podozrení na poškodený šíp, takýto radšej nepoužívať.

Dobrý lukostrelec dodržuje tieto etické pravidlá :

 1. Nerozpráva hlasno, pokiaľ iní strieľajú
 2. Nerozpráva s iným lukostrelcom, pokiaľ tento preferuje ticho.
 3. Neposkytuje rady , pokiaľ nie je požiadaný.
 4. Neprejavuje radosť alebo znechutenie, keď je na streleckej čiare.
 5. Nedotýka sa lukostreleckej výbavy iného lukostrelca bez jeho povolenia.
 6. Nevyrušuje ostatných porovnávaním a komentovaním výsledkov.
 7. Mobil nechávať v tichom režime.

Návrat hore
preloader