Luky podľa HDH IAA a WA

Kto sa chce venovať lukostreľbe trochu aktívnejšie, určite zavíta na na niektorú z našich alebo zahraničných 3D súťaží. Tie sú na Slovensku stále viac a viac v obľube. Na slovensku tieto súťaže zastrešuje Slovenská lukostrelecká asociácia 3D (Archery 3D). Na väčšine súťaží sa strieľa podľa pravidiel HDH IAA a WA, preto budem čerpať zaradenie lukov podľa pravidiel týchto medzinárodných lukostreleckých organizácií.

OLYMPIC ( OL )

Strieľa od červeného kolíka ( max 45 m ). Akýkoľvek typ reflexného luku s pohyblivými mieridlami, vbarom, stabilizátormi, kisserom, bočnou opierkou (buttonom) a zariadením na kontrolu náťahu. Mieridlá používajúce šošovky bez zväčšovania sú povolené. Strieľa sa s rukavicou, tabom, alebo holými prstami.

Pravidlá WA: 

Pre divíziu olympijský luk OL (Recurve Division podľa WA) je povolený akýkoľvek typ reflexného luku, vybavený nastaviteľným zameriavačom, stabilizátormi, buttonom, zakládkou, atď.. Zameriavač nesmie obsahovať hranol, šošovku, alebo akékoľvek iné zväčšujúce zariadenie, vodováhu, elektrické alebo elektronické zariadenie, a nesmie poskytnúť viac ako jeden zameriavací bod. Tetiva musí byť vypúšťaná z prstov.

BARE BOW ( BB )

Strieľa od modrého kolíka (max. 27 m). Povolený je akýkoľvek reflexného luku. Nie je povolený žiadny typ spúšťača, mieridá, stabilizátory. Závažia môžu byť použité v spodnej časti madla. Strieľa sa s rukavicou, tabom, alebo holými prstami. Luk musí byť holý okrem zakládky, časť streleckého okna bez výstupkov, mieridiel, alebo značiek na mierenie, kazov na povrchu, alebo vrstiev na povrchu, ktoré by mohli byť použité na mierenie. Luk s povolenou tetivou musí vrátane všetkého namontovaného príslušenstva prejsť krúžkom priemeru 12,2 cm +/- 0,5mm. Na tetive môže byť inštalovaný jedna, alebo dve značky vymedzujúce lôžko šípu. Nie je povolený kisser, alebo jeho obdoba. Tetiva nesmie mať žiadne značky pomáhajúce miereniu ako peep, značky a podobne. Zakládka môže byť nastaviteľná. Nesmie byť použitý žiaden druh kontroly náťahu. Face aj stringwalking sú povolené. Smie sa použiť akýkoľvek typ šípu.

Pravidlá WA: 

Pre divíziu bare bow BB (Barebow Division podľa WA) je povolené kovové alebo drevené madlo. Je to luk holý, bez výčnelkov, značiek mieridla, značiek, zárezov alebo laminovaných častí (v časti streleckého okna luku), ktoré by mohli slúžiť pre mierenie. Je povolená zakládka. Povolený je pohyb prstov po tetive (stringwalking) a tvári, luk musí prejsť otvorom 12,2 cm (povolená odchýlka 0,5 mm). Povolené sú závažia na spodnej časti madla, všetky druhy šípov (rovnaká značka, dĺžka,…) Nie je povolená žiadna kontrola náťahu.

TRADITIONAL RECURVE ( TR-RB )

Strieľa od modrého kolíka (max. 27 m). Akýkoľvek typ tradičného reflexného luku. Madlo je vyrobené z prírodných materiálov a materiálov so živicovým základom ( t.j. drevo, bambus, rohovina, tkaniny, sklolaminát, a časť madla môže obsahovať uhlíkové vlákna / karbon alebo kov). Stred luku musí byť vyrobený z jedného kusu dreva, alebo vrstvenej (laminovanej) konštrukcie. Luk môže byť konštrukcie s demontovaťeľnými ramenami (take-down) smie mať iba výrobcom inštalované kovové úchyty ramien, závity na mieridlá, button a stabilizátor. Nie je povolený žiadny typ spúšťača, mieridá, stabilizátory ani prídavné závažia. Strieľa sa s rukavicou, tabom, alebo holými prstami. Počas strieľania sa musí strelec ukazovákom dotýkať končíku šípu (string walking nie je povolený). Nesmie byť použitá žiadna kontrola dĺžky náťahu na tetive, ani na luku. Na streleckom okne, na luku ani na tetive nesmú byť žiadne značky, ktoré by mohli byť použiteľné ako pomôcka pri odhade vzdialenosti, alebo na mierenie. Zakládky typu T300, Neet, Hoyt Hunter, Bear a im podobné sú povolené. Smie sa použiť akýkoľvek typ šípu.

Pravidlá WA: 

Pre divíziu tradičný reflexný luk TRRB (Instinctive Bow Division podľa WA) je povolené len drevené madlo, prsty sa musia dotýkať končíku šípa. Luk zodpovedá prijatému princípu a významu slova luk používaného v lukostreľbe – náradie skladajúce sa z držadla (madla), stredu (nie typu, ktoré umožňuje streľbu cez stred) a dvoch pružných ramien, každé zakončené výčnelkom so zárezmi pre tetivu. Povolená je plastová zakládka alebo strelecké okno pokryté akýmkoľvek materiálom do výšky 1 cm a maximálnej hrúbky 3 mm. Sú povolené tlmiče tetivy, musia však byť uložené najmenej 30 cm od lôžka šípu. Sú povolené všetky druhy šípov (rovnaká značka, dĺžka,…).

TRADITIONAL LONGBOW ( TR – LB )

Strieľa od modrého kolíka (max. 27 m). Povolený každý druh typu longbow definovaný ako luk, ktorého tetiva sa dotýka iba špičiek ramien (tips), keď je tetiva na ňom založená. Nie jo povolený spúšťač, mieridlá, stabilizátory, ani prídavné závažia. Strieľa sa s rukavicou, tabom, alebo holými prstami. Počas strieľania sa musí strelec ukazovákom dotýkať končíka šípu (string walking nie je povolený). Nesmie byť použitá žiadna kontrola dĺžky náťahu na tetive, ani na luku. Na streleckom okne, na luku ani na tetive nesmú byť žiadne značky, ktoré by mohli byť použiteľné ako pomôcka pri odhade vzdialenosti, alebo na mierenie. Povolené sú iba drevené šípy.

Pravidlá WA: 

Pre divíziu long bow TRLB (Longbow Division podľa WA) luk musí zodpovedať tradičnej forme dlhého luku, čo znamená, že pri napnutí sa tetiva nesmie dotýkať luku v inej časti, než v zárezoch pre tetivu. Luk môže byť zhotovený z ľubovoľného materiálu alebo kombinácie materiálov. Tvar držadla nie je obmedzený. Streľba stredom je povolená. Sú povolené len drevené šípy s prírodnými kormidlami, žiadna zakládka. Strelecké okno môže byť pokryté akýmkoľvek materiálom do výšky 1 cm a maximálnej hrúbky 3 mm. Prsty sa musia dotýkať končíku šípa. Sú povolené tlmiče tetivy, ak nie sú uložené bližšie ako 30 cm k lôžku (uloženiu šípu). Minimálna dĺžka napnutého luku u žien je 150 cm, u mužov 160 cm. Luk môže byť aj skladací – take down, ale iba v prípade, že sa rozkladá na dve časti a spoj je v oblasti rukoväti.

 

PRIMITIVEBOW, HORSEBOW ( PB – HB )

Primitívny luk – vyrobený z jedného kusu dreva (poťah zo šliach je povolený), bez zákládky a streleckého okna. Jazdecký luk je symetrický reflexný luk viacvrstvovej konštrukcie. Madlo je tiež symetrické a je aspoň 15 mm široké. Nesmie mať žiadny druh streleckého okna. Keď je luk napnutý tetiva musí prebiehať symetricky stredom luku a nesmie mať viac ako 1,6 m. Strieľa sa s rukavicou, tabom, alebo holými prstami. Pri strieľaní sa strelec musí dotýkať šípu jedným prstom končíka šípu (string walking nie je povolený). Nesmie byť použitá žiadna kontrola dĺžky náťahu na tetive, ani na luku. Sú povolené iba drevené šípy.

Pravidlá WA: 

Pre divíziu primitívny a jazdecký luk PBHB platí : Primitívny luk musí byť vyrobený z jedného kusu dreva, zakázané je použitie akejkoľvek zakládky či streleckého okna. Jazdecký luk je symetrický reflexný luk, väčšinou zložený z viac materiálov. Madlo luku je tiež symetrické a musí byť minimálne 15 mm široké bez akéhokoľvek streleckého okna a bez zakládky. Tetiva napnutá na luku prechádza jeho stredom a luk s napnutou tetivou nesmie byť dlhší ako 160 cm. Z oboch lukov je možné strieľať s použitím streleckej rukavice, chrániča prstov (Finger TAB), streleckého prsteňa alebo holými prstami a to tak, že strelec musí byť v kontakte so šípom alebo jeho SLOVENSKÁ LUKOSTRELECKÁ ASOCIÁCIA 3D – 8 – končíkom. „String walking“ (posun prstov po tetive) je zakázaný. Na luku aj tetive sú zakázané akékoľvek značky pre kontrolu náťahu. Povolené sú len drevené šípy. Všetky musia byť z rovnakého materiálu, rovnakej dĺžky a váhy.

Návrat hore
preloader